On t’oferim les nostres experiències?

En racons amb encant d’Espanya en zones rurals lluny de les rutes habituals. Els destins que triem son sempre zones rurals, rics en història, tradicions, paisatges i persones que volguen la seua terra.

Així mateix, tots els destins son sempre pobles xicotets amb poca població i fora de les rutes de turisme convencional.

Des d’un punt de vista social, els llocs triats tenen un ric patrimoni cultural i humà, si bé no es beneficien d’un gran creixement econòmic, solen tindre una economia basada en sectors primaris, i tenen un creixement demogràfic negatiu i/o un important envelliment de la població. Part de la nostra missió es triar regions on podem contribuir a revitalitzar el seu teixit econòmic, social i cultural oferint una alternativa econòmica sostenible a les persones que hi viuen recolzant el teixit empresarial local i rescatant i promovent el seu patrimoni natural, cultural i humà.

« tornar